WitamyCentrum Giełdowe Spółka Akcyjna utworzona została w roku 1995.
Siedzibą Spółki jest Kompleks biurowo-usługowy Centrum Giełdowe przy ulicy Książęcej 4 w Warszawie. Spółka jest współwłaścicielem Kompleksu Centrum Giełdowe,  którym jednocześnie zarządza
i administruje.

Misją Spółki jest zachowanie najwyższej sprawności technicznej i niezawodnego funkcjonowania Kompleksu Centrum Gieldowe.

Jej celem jest być długofalowym partnerem biznesowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przy budowie i obsłudze centrum obrotu kapitałowego w Polsce.

Akcjonariusze Spółki:

  • Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" S. A.
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.
Przedmiotem działalności Spółki jest:

  •  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
  •  zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
  •  działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,2
  • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
  • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
  • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.