Ogłoszenia

19.04.2019 r.

Ważna informacja

Informacja dotycząca postępowania „Wymiana Kontroli Dostępu w Kompleksie Centrum Giełdowe” W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego do dnia 18 kwietnia 2019 r. pisemnych próśb od trzech Oferentów o wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniu „Wymiana Kontroli Dostępu w Kompleksie Centrum Giełdowe”, Zamawiający informuje, że podjął decyzję o przedłużeniu ww. terminu do dnia 15 maja 2019 r.. godz. 12.00.

4.03.2019 r.

Przetarg

Centrum Giełdowe S.A. w Warszawie ogłasza postępowanie ofertowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania:
Wymiana Kontroli Dostępu w Kompleksie „Centrum Giełdowe”
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Centrum Giełdowe S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. 22 537 70 10 lub 22 537 70 24, e-mail cg@cgsa.com.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00.

Skontaktuj się

Centrum Giełdowe S.A.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

22 537 70 10

22 537 70 05

cg@cgsa.com.pl

 
© 2015 Centrum Giełdowe S.A. All rights reserved.
 
www.cgsa.com.pl