Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

29.07.2020 r.

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy

Centrum Giełdowe S.A. wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy do złożenia akcji
Pełna treść wezwania do pobrania - PDF

14.08.2020 r.

Drugie wezwanie Akcjonariuszy

Centrum Giełdowe S.A. wzywa po raz drugi akcjonariuszy do złożenia akcji
Pełna treść wezwania do pobrania - PDF

18.09.2020 r.

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy

Centrum Giełdowe S.A. wzywa po raz trzeci akcjonariuszy do złożenia akcji
Pełna treść wezwania do pobrania - PDF

9.10.2020 r.

Czwarte wezwanie Akcjonariuszy

Centrum Giełdowe S.A. wzywa po raz czwarty akcjonariuszy do złożenia akcji
Pełna treść wezwania do pobrania - PDF

8.11.2020 r.

Piąte wezwanie Akcjonariuszy

Centrum Giełdowe S.A. wzywa po raz piąty akcjonariuszy do złożenia akcji
Pełna treść wezwania do pobrania - PDF

Skontaktuj się

Centrum Giełdowe S.A.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

22 537 70 10

22 537 70 05

cg@cgsa.com.pl